Veriť či neveriť... SIGUT PAVOL

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

5. Proroci a ich poslanie...

Ak by som začal tému o PROROCTVE - PROROCTVÁCH korektne, musím povedať najprv kto prorok je a kto nie. “““Prorok je človek schopný predpovedať budúcnosť bez vedeckého podkladu. V Biblii a v Koráne je to človek, prostredníctvom ktorého Boh hovorí k ľuďom.""" (TOTO HOVORÍ O PROROKOVI VIKIPEDIA) Keď sa po istých skúsenostiach čítania skutočného zdroja zamyslím, musím povedať že s prvou časťou vyššie uvedenej definície nemožno úplne súhlasiť. Proroci nie sú ľudia ktorí apriori predpovedajú BUDÚCE VECI. Veľmi často sú to ľudia ktorí len v danom čase pripomínajú už známe pravdy, ktorých dodržiavanie môže v budúcnosti priniesť osoh. Sú to veľmi potrební ľudia, pretože ich absencia je v každom národe veľká škoda, pretože národ ktorý sa nechce poučiť z histórie je odsúdený si ju prežiť znova. Je teda nutne hneď na začiatok poznamenať aj to, že tak ako vo všetkom je protipól tak aj proroci sú praví a falošní. Slovo prorok znamená z hebrejčiny preložené: ÚSTA. Prorok sú Božie ústa (ak hovoríme o pravom prorokovi). A ako také Božie ústa nepredpovedajú vždy budúce veci "aby sa verilo" až sa stanú. Úlohou proroka (áno i dnes ešte sú medzi nami proroci) je predovšetkým pripomínať a napomínať Boží ľud ale i svet, že je tu Niekto vyšší, koho bytie nie je závislé ani od našej vôle, ani od nášho názoru na svet. Tak ako teba, kto teraz čítaš tieto slova, tvoje bytie nemôže nik poprieť, i keby žil na úplne opačnej strane planéty a nikdy ťa nestretol, tak je to i s bytím Boha. To že si ho ešte „nestretol a nevidel“ neznamená , že nie je. Biblia keď sa na ňu pozrieme očami viery je ľúbostný list Boha, ktorý napísal prostredníctvom človeka, (prorokov, patriarchov, vyvolených ľudí) inšpirovaného svojim Duchom. Skúsme sa teraz pozrieť na to kto PROROK JE: Prorok sú Božie ústa, ako už bolo povedané. Je to starozákonný predobraz novozákonnej myšlienky, že sme údmi v Kristovho tela, Božími rukami a nohami na tomto svete. Proroci sú ústa tela. Proroci sú „veľkými ústami“ a mali a majú z toho väčšinou len problémy a to najčastejšie od svojich súkmeňovcov. Hovorili príliš veľa pravdy, aby to bolo spoločensky prijateľné. "Populárny prorok" je dá sa povedať protirečením. (podľa tohto dnes rozoznáme aj "politikov" od politikov. Ti ktorí nám mažú sladké sľuby popod nos a v konečnom zmysle sú ako sladkosti našim zubom - síce sladučké, ale raz budeme musieť ísť s nimi k zubárovi na vŕtanie)...Avšak ak sme nepopulárni, tým sa ešte nestávame prorokmi, ale už to, že sme prorokmi, nás robí nepopulárnymi. Ten najväčší Prorok to povedal svojim učeníkom: "Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! (Lk 6,26) Byť prorokom znamená mať podiel na svätej nepopularite Pána všetkých prorokov. "Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše." (Jn 15,20) Popis práce proroka nie je príliš lákavý. Ale hoci práca proroka neprináša pozemský zisk, svet ich potrebuje. Keby prorokovi poslucháči už poznali jeho posolstvo alebo by sa im páčilo, prorok by bol nadbytočný. Proroci nám musia hovoriť to, čo nevieme alebo nechceme vedieť, alebo nám uniká zlým určením priorít a hodnôt v živote. PODSTATNOU funkciou proroka je, že je akýmsi duchovným FAXOM, prostredníctvom ktorého, Boh posiela svoje posolstvo. A to posolstvo LÁSKY predovšetkým. Proroci sú ako zázraky: znamenia nadprirodzeného. Grécke slovo pre zázrak je ZNAMENIE. K pravému prorokovi musíme ešte dodať, jeho hlavnou pracovnou náplňou vždy bolo a bude hovoriť pravdu a tá býva veľmi často nepríjemná. Skutočný prorok však s tvrdou a niekedy neželanou pravdou ponúka aj riešenie. A to je to podstatné. Naproti tomu... ...KTO JE FALOŠNÝ PROROK? Poväčšinou dnes sú to ľudia, ktorí síce niekedy použijú aj pravdivé vyjadrenie, no nedajú k nemu žiadne riešenie. Ich úlohou totiž nie je veci viesť k náprave a riešiť, ale len poukázať na zlo, ktoré vlastne podľa nich nemá riešenie.... Čim vzniká pocit, že nie je potrebné veci riešiť, lebo stým nič nezmôžeme.... Pasívni ľudia vo svojej podstate nie sú zlí, ale ich pasivita dáva mnohokrát priestor zlu tým, že mu neodporujú. Falošný prorok tiež najčastejšie robí to čo sa píše v 13 kapitole proroka Ezechiela: „Preto hej, preto, že zaviedli môj ľud; vravia: "Pokoj!", hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou.“ (Ez 13,10) Čiže Keď On (Boh ) postaví múr (položí základ morálnych hodnôt a cestu, jedinú cestu spásy, pravdy a ozajstného rozvoja spoločnosti a šťastia ale tento sa vo svete nedeje ba popiera), Oni (falošní proroci) ho zatrú vakovkou (peknou kožovkou) a dajú mu tak úplne iný vzhľad, ale i zmysel a obraz. Múr síce ostal ten istý len vypadá inak, než ho pôvodne zamýšľal mať Boh. Dúfam priatelia, že tiež nepatríte k tým, ktorí radi počúvajú len dobré správy, lichotenie a balíčky "istôt". I ja sám ich radšej počúvam, no na svet sa treba pozerať realisticky, ale hlavne s nádejou. Je tomu už nejaký ten rôčik asi okolo roku 2008 keď vrcholila ekonomická kríza viac zaujímal o to ako to vlastne na tomto svete "hrbatom" chodí. Modlil som sa a skúmal. Boh mi ukazoval mnohé nepekné veci, ktoré sa dejú. V konšpiračnom svete a v reálnom svete. Chcel by som vás tu v tejto chvíli poprosiť aby ste sa nedali zmiasť. V dnešných časoch, už pri vyslovení slova, konšpirácia sa hneď každý otáča na päte a hovorí spolu s Aténčanmi za čias apoštola Pavla: "Vypočujeme ťa o tom inokedy." Chcem vás ubezpečiť, že slovo konšpirácia je omnoho prozaickejšie vo svojej podstate. Je ňou už napríklad kartelová dohoda povedzme medzi dvoma mobilnými operátormi o držaní vysokej ceny nejakej služby, aby ju tretí operátor nemohol z konkurenčných dôvodov, prevádzkovať aj v prospech menej finančne „zdatných“ klientov. Konšpirácia sa zakladá na CIELI, ktorý chce dosiahnuť a PROSTRIEDKOCH na to použitých. Ak nás dnes niekto chce presvedčiť, že konšpirácia neexistuje vlastne tvrdí, že diabla niet... Ak ťa niekto presvedčí, že nepriateľa niet, alebo sa tento zmenil na krotkého baránka, prvé čo urobíš je, že zložíš zbraň a položíš ju do kúta. A to je veľká chyba! Ak by sme sa pozreli na formy nepriateľstiev, mohli by sme ich pomenovať asi takto. PRIAME OTVORENÉ NEPRIATEĽSTVO - viditeľne niekto ide silou proti tebe. AK nepriateľ vidí že si pevný nebojácny a si si sebou istý príde iná forma nepriateľstva skrytá ZAČNE SA TVÁRIŤ, že ti chce pomôcť a byť ti priateľom. Tak ako reálne bankovky sú ukazovateľmi nejakej hodnoty, tak sa i tie falošné chcú za každú cenu tváriť, že majú hodnotu. Aký je rozdiel? Tie falošné deformujú skutočnú hodnotu vecí, teda PRAVDU!! Chcem sa ťa tu priateľ opýtať priamo. Ako často "prifarbuješ" veci ktoré konáš polopravdami či priamo klamstvami? (alebo ako často napríklad aj zdieľaš rôzne statusy bez toho aby si si overil ich pravdivosť... nevedomky tak šíriš nepravdu.. si si toho vedomý???) A hlavne prečo to robíš? Chcem ťa teraz poprosiť aby si si dnes našiel čas na chvíľku ticha a položil si tieto otázky. Hovorím vždy pravdu? Ak ju trochu „prifarbujem“ prečo to robím? S akým cieľom? Potom sa zamysli prečo konáš ako konáš a následne si povedz: chcem žiť PRAVDU a aj to začni naozaj robiť.

Pre veriacich ale aj tých druhých | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014